Strona nie jest częścią portalu wielkarzeczpospolita.net, jednakże w pełni identyfikuje się z jego celami

Centrum DowodzeniaKodeks MECHawojownika

1. MECHawojowniku! Jesteś ochotnikiem, który służy WRP wiernie i z honorem!

2. Każdy MECHawojownik, niezależnie od narodowości, rasy lub wyznania jest Twoim towarzyszem broni. Wykazuj to swą bezpośrednia solidarnością, łączącą zawsze członków tej rodziny!

3. Szanuj tradycje V1252 i swoich dowódców. Dyscyplina i braterstwo są Twoją siłą, odwaga i poświęcenie Twoimi zaletami!

4. Bądź dumny z bycia MECHawojownikiem, wykazuj to swą postawą, godnym zachowaniem i schludnym kokpitem!

5. MECHawojowniku, szkolisz się surowo, a Twój MECH jest dla Ciebie czymś najcenniejszym. Zawsze dbaj o najlepszą kondycję fizyczną!

6. Masz święty obowiązek spełniać za wszelką cenę do końca swoje zadanie!

7. W walce wykonuj swe zadania bez emocji i nienawiści. Szanuj pokonanych przeciwników. Nie opuszczaj swych poległych i rannych kolegów, nigdy nie oddawaj swego MECHa!


Filarami kodeksu MECHawojownika są: : humanitaryzm, sprawiedliwość, mądrość, dobroć, prawdomówność, lojalność i odwaga