Strona nie jest częścią portalu wielkarzeczpospolita.net, jednakże w pełni identyfikuje się z jego celami

Centrum DowodzeniaRekrutacja    Mimo iż V1252 stanowi największą jednostkę w całym VPKI w dalszym ciągu przeprowadzana jest rekrutacja. Aby do nas dołączyć wymagane jest obywatelstwo Wielkiejrzeczpospolitej oraz przynależność do Piątego Korpusu Inwazyjnego - VPKI (adresy podane w odpowiednim dziale).

Wniosek o przydział należy skierować od Komendanta Wyższej Komendy Uzupełnień - Xiędza Biskupa. Jeśli ten zaaprobuje wniosek decyzja o przyjęciu należy do dowódcy Dywizjonu (aktualnie Oficer Sir_Ace)